Església i Guerra Civil

Títol: Església i Guerra Civil
Coordinadors: Pere Fullana Puigserver i Rafel Mas Tous
Publicació: maig de 2021
Número de pàgines: 337
ISBN: 978-84-122255-2-5

Durant la Restauració borbònica (1875-1931), l’Església apareix associada a la monarquia, al clientelisme, al vell model estamental i al militarisme. Aquesta Església va ser qüestionada profundament pel republicanisme burgès i pels moviments populars i obreristes. En temps de la II República, el catolicisme adoptà majoritàriament una actitud defensiva i sovint contrarevolucionària davant les polítiques que es derivaren de la Constitució de 1931. Arran del cop d’estat militar del 18 de juliol de1936, la jerarquia catòlica espanyola es posicionà oficialment a favor dels revoltats i es beneficià clarament del nou règim.

Ni la historiografia eclesiàstica general ni l’acadèmica en particular, no han afavorit la consolidació d’espais de debat entre la societat i les tradicions religioses. Amb la finalitat de crear un fòrum de debat, va sorgir modestament la iniciativa, promoguda per un grup d’estudiosos de la història i la cultura, de procedència diversa, als quals els unia la voluntat de facilitar encontres i debats d’interès cultural relacionats amb el factor religiós en la història. La convocatòria va néixer amb el títol «Jornades Societat i Església des d’una perspectiva històrica». El volum que teniu a les mans recull els treballs que hi van ser presentats i debatuts.