Treballar la terra per pagar a Déu. El delme i l’especialització agrària de Mallorca al s.XV

Títol: Treballar la terra per pagar a Déu. El delme i l’especialització agrària de Mallorca al s.XV
Autora: Maria del Camí Dols Martorell
Col·lecció: Mar de Fons
Publicació: setembre de 2022
Número de pàgines: 143
ISBN: 978-84-124293-5-0

Què se sembrava a cada una de les comarques de Mallorca durant l’Edat Mitjana? Quins beneficis en treia l’Església del treball dels pa- gesos? Com funcionava el mercat durant el segle xv? Un viatge en el temps que ens farà conèixer com era una Mallorca que va perdurar al llarg dels segles.

Tractar d’agricultura i d’imposts implica parlar de dos factors econòmics fonamentals per poder entendre l’estructura econòmica del Regne de Mallorca durant l’Edat Mitjana. D’una banda, perquè l’agricultura era el sector econòmic més important i, de l’altra, perquè els delmes eren els tributs que gravaven de forma més general i intensa aquell sector. A més, el delme va ser un dels impostos més importants de què se serví l’Església de Mallorca per engrossir les seves arques; un tribut que gaudia d’un complex sistema d’estructuració i funcionament.

El propòsit de la investigació és demostrar la importància dels delmes (de l’hortalissa, del bestiar, de l’oli, dels blats i del vi) dins el conjunt de les finances catedralícies i evidenciar l’especialització agropecuària de Mallorca al llarg de l’Edat Mitjana.