Ramon Llull. El viatger de la paraula

Títol: Ramon Llull. El viatger de la paraula.
Autora: Maribel Ripoll Perelló
Col·lecció: Protagonistes
Any de publicació: 2015
Número de pàgines: 105
ISBN: 978-84-944558-0-3

Tota la vida de Ramon Llull va girar al voltant de la paraula, escrita i parlada. La preocupació de Ramon va ser fer arribar el seu sistema d’argumentació, conegut com Art, a tots els públics possibles. Els infidels, musulmans i jueus, esdevenien els receptors òptims. Els reis i papes i els mateixos cristians, laics o clergues, esdevingueren receptors potencials de l’Art, per això es va adaptar a les diferents necessitats comunicatives per tal de fer efectiu el seu missatge. Aquesta necessitat va fer que s’adaptàs al públic tant lingüísticament (escrivia en català, en llatí i en àrab) com estilísticament (escrivia tractats tècnics complexos però també novel·les, proverbis, manuals catequètics, poemes). Us presentam aquesta figura essencial de la història i de la cultura, amb la biografia i amb una síntesi del pensament que es va consolidar en l’extensa producció literària.