Inquisició i corrupció

Títol: Inquisició i corrupció
Autor: Antoni Picazo Muntaner
Col·lecció: Mar de fons
Any de publicació: 2020
Número de pàgines: 125
ISBN: 978-84-9478908-3

Aquest estudi està centrat en la corrupció generalitzada, total i absoluta, que va conèixer el tribunal illenc de la Inquisició a finals del segle XVI. Alguns membres del Sant Ofici, com ara l’inquisidor Miquel Gual o el fiscal Francesc Milia, varen crear vertaderes xarxes de poder. Aquests perseguien, únicament, la seva riquesa personal, les prebendes que amb el seu càrrec podrien assolir o els desitjos inconfessables que volien mantenir. Les nombroses queixes de particulars i autoritats civils provocaren la intervenció regia i, conseqüentment, del Consell de la Suprema. Intervencions que es feren de manera ràpida per tal d’eliminar els mals intrínsecs que hi havia a la Inquisició balear. Aquesta corrupció no sols afectava els càrrecs més importants, sinó que també hi participaren tots i cadascun dels membres i oficials del districte. Sense cap excepció. Va ser una corrupció vertaderament sistèmica.